Telefoon: 0180 61 10 39 | Mobiel: 06 24 20 96 12

Determinatie is het laten analyseren van een insect.

MicroscoopOm ongedierte te weren en effectief te kunnen bestrijden, is het belangrijk te weten met welk soort ongedierte we te maken hebben. Ontelbare soorten met elk hun specifieke eigenschappen en leefwijze.

Hoe kunt u insecten laten determineren door De Keijzer Ongediertebestrijding?

U kunt het insect samen met het determinatie aanvraagformulier (graag zo volledig mogelijk invullen) opsturen of langsbrengen. Het moeten meerdere onbeschadigde exemplaren zijn in een schoon en leeg kunststof kokertje (bv. koker van een fotorolletje). Het kokertje goed sluiten en met plakband dicht plakken.

De Keijzer Ongediertebestrijding kan bepalen van welk ongedierte u overlast heeft. Tevens krijgt u een vakkundig advies, hoe dit ongedierte op een snelle manier kan worden bestreden. Vaak blijkt in de praktijk dat een bestrijding met chemische middelen niet altijd nodig is en dat het opsporen van de bron en het vernietigen van de ontwikkelingsmogelijkheden vaak voldoende is om uw problemen op te lossen.

Kosten van determinatie en vakkundig advies bedragen € 25,00 incl. BTW.

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op ING Bank NL93INGB0004854554 t.n.v. De Keijzer Dienstverlening of contant voldoen bij het langsbrengen van het insect. Determinatie vindt plaats nadat de kosten van determinatie zijn voldaan.

Klik hier voor het determinatie determinatieformulier